Sunset — akryyli — 130cm x 130cm — 2005

copyright Marja Mali
2016