Viimeinen valssi — akryyli — 150cm x 150cm — 2010

copyright Marja Mali
2016