Valvoja I — akryyli — 40cm x 40cm — 2015

copyright Marja Mali
2016